mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Katastrální území: Sazená

GPS: 50°18'31.47"N, 14°17'18.63"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na Jílové
Hadovka
V NeckáchSazená

Severně od obce Sazená se zvedá mohutná ostrožna. Ta je z jihu a východu ohraničena údolím Bakovského potoka a ze západu mohutnou roklí. Jediná přístupná je tak severní strana.

Tu přeťal dvojitý lomený příkop, který byl zdokumentován leteckou prospekcí. Ovšem ne po celé délce ale vymezil pouze jihovýchodní cíp a plochu západněš od něj. Následným magnetometrickým měřením se příkop ověřil. Příkop navazuje na valovité útvary, které na krajích ostrožny krátce klesají po svahu. Ohrazení vymezilo plochu zhruba 1ha. Východní strana ostrožny je zničena terasovitými úpravami.

Opevnění zatím není datováno.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika