mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Katastrální území: Sazená

GPS: 50°18'31.47"N, 14°17'18.63"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na Jílové
Hadovka
V NeckáchSazená

Severně od obce Sazená se zvedá mohutný výběžek terénu a šířce téměř 150 m. Na jižní a západní straně ho vymezuje až 50 m vysoký strmý svah. Na východní straně byla patrně situace podobná, ale celý východní prostor byl upraven pro políčka, které zde vytvářejí až šest teras a zcela tuto strany přetvořili. Jediná přístupná je tak severní strana.

Tu přeťal dvojitý příkop, který je zalomen a z cípu ostrohu vyděloval jihovýchodní část. Příkop byl poprvé zachycen leteckou prospekcí. Následným magnetometrickým měřením bylo ohrazení potvrzeno. Skládalo se ze dvou linií, širší vnější a paralelně vedoucí užší vnitřní linií. Příkop navazuje na nepatrné valovité útvary, které na krajích ostrožny krátce klesají po svahu. Ohrazení vymezilo plochu zhruba 1ha.

Opevnění zatím není datováno, může pocházet jak z pravěku, tak z raného středověku. Pokud by se potvrdila datace do raného středověku, jednalo by se patrně o hrazený dvorec.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika