mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha - východ
Katastrální území: Sedlčánky

GPS: 50°10'8.591"N, 14°47'53.905"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hrada
Hrad
Zadní Hrada
Přední HradaSedlčánky

Mezi Přerovem nad Labem a Čelákovicemi, přímo u dnešního toku Labe se nachází plocha s pomístním názvem Hrada, která se dostala do starého soupisu raně středověkých hradišť.

Název Hrada je doložen již k roku 1553, s místem, které mělo být v raném středověku opevněno ho poprvé spojil V.Požarecký v roce 1889. Téhož roku lokalitu navštívil i známý archeolog J.L.Píč a v písčité půdě u řeky nalezly mnoho raně středověkých střepů, popelovitou vrstvu, ale i bronzové kruhy a kamenné klíny. Lokalita byla původně ohraničena meandrem Labe, které ale bylo nedlouho před návštěvou J.L.Píče narovnáno do dnešního toku. Regulací byla poloha Hrada přetnuta a začalo se zde říkat Přední a Zadní Hrada. Tyto názvy časem zanikly, Přední Hradě se dnes říká Hrada, Zadní Hradě pak Víska.

Ze starého toku Labe se zde dochovala část meandru, který nese jméno Hrad. Lokalita nijak nepřevyšuje své okolí, plocha Hrady je dokonce oproti okolí mírně snížená. Existence opevnění na tomto místě se tak kromě nálezů opírá pouze o pomístní název. Dnes již nelze rozhodnout, zda zde opravdu stálo, pokud ano, střežilo by zdejší brod u Byšiček.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika