mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Jičín
Katastrální území: Sedliště u Starých Hradů / Hřmenín

GPS: 50°24'8.846"N, 15°13'38.405"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Záhumení
Nad DolySedliště/Hřmenín

Na jazykovité ostrožně mezi Hřemenínským a Libáňským potokem stálo v pravěku hradiště.

Podle výsledků letecké prospekce a následného terénního průzkumu je pravděpodobné, že opevnění sestávalo z dvojice valů a příkopů. Ty jsou téměř úplně rozorány a na povrchu je vidět jen nevýrazná terénní vlna a před ní velmi mělká deprese. Obě části dávné fortifikace jsou rozorány do veliké šířky. Druhý val a příkop již patrný není. Vnitřní val se stáčel ke krajům ostrožny, na obou stranách jsou patrné ostré hrany.

Ostrožna se svažuje k jihu a na konci se stáčí na jihovýchod. V nejjihozápadnějším cípu snad byla akropole. V jižní části dnes ostrožna klesá po terasách. Vnitřní členění 8ha velké plochy však není zaznamenáno.

Povrchovými sběry byly nalezeny keramické zlomky datovatelné do mladší doby bronzové, lužické kultury. Dále do pozdní doby bronzové, kultury platěnické a pozdní doby halštatské.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika