mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Hradec Králové
Katastrální území: Skalice u Smiřic / Skalička nad Labem

GPS: 50°16'37.14"N; 15°51'26.25"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

PradědubSkalice

Na návrší Pradědub, které leží nad soutokem Labe s Malostranským potokem, leželo halštatské hradiště.

Fortifikace leží na poli, a díky intenzivnímu obdělávání je již většina stop po valech zaniklá. Na jihu lokalitu poškodila silnice ze Skalice do Skaličky. Nevýrazné zbytky valu s vnějším příkopem jsou patrné v severovýchodní části. Po valu tu zbyla teréní vlna. Nevýrazná poloha musela být původně opevněna po celém obvodu.

Z lokality pochází nálezy datovatelné do mladší fáze slezskoplatěnické kultury doby halštatské.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika