mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Rokycany
Katastrální území: Sklená Huť

GPS: 49°49'15.866"N, 13°39'4.344"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Bílá Skála

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 24238/4-4088Sklená Huť

V jihovýchodní části masivu Radče vystupuje k jihu výběžek zakončený skalním sukem, jehož vrcholové partie zabralo dosud nedatované hradiště.

Vrcholová partie má podlouhlý pětiboký tvar protáhlý ve směru sever-jih. Delší osa dosahuje 170m, kratší má maximálně 110m. Kromě severní strany ji vymezují skalní stěny, které ale nejsou zcela kompaktní a někde mají výšku pouhé 4m. Vrcholová plošina je navíc dělena skalními "schody", které ji člení na několik částí. Nejvyšší část má trojúhelný tvar a dosahuje rozměrů zhruba 40x30m. Na severní straně se nachází mírně snížená část, která je na severu vymezena kamenitým valem, dlouhým 56m. Val dosahuje šířky až 8m a z vnější strany je vyvýšen až o 1,8m. V nedávné době byly do jeho prostoru necitlivě a destruktivně vysazeny jehličnaté stromky. Val vybíhá od skalní stěny na východě a končí na hraně na západní straně. Pod hranou na severozápad a také pod západní stranou se nachází kamenné moře. Celková plocha hradiště dosahuje 1,6ha. Místo vstupu na do opevněné části není jisté, spekuluje se o sníženém prostoru u východního konce valu, přístup ale mohl vést i od jihovýchodu, či jihu. Skalní stěna je sice na jižní straně mírně poškozena pozdějším lámáním kamene, ale zdá se, že kvůli častým prolukám nemohla sama o sobě poskytovat neprůchodnou ochranu. Na některých místech musela být doplněna dřevěnými zátarasy, které mohly být uloženy do početných loží, které se nad prolukami vyskytují. Podobná situace je i na jihovýchodní straně.

Ač byly na ploše hradiště realizovány sběry a dokonce došlo k vykopání několika drobných sond, nepodařilo se ho datovat. Několik nalezených keramických střepů lze snad přiřadit ranému středověku, ale podoba hradiště odpovídá spíše pravěku.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika