Slaný - Slánská hora

Přímo ve městě Slaný, se východně od historického centra vypíná Slánská hora. Výrazná čedičová kupa má na svém vrcholu plošinu o rozloze 8ha.

Vrcholovou plošinu kopce obývali lidé v eneolitu, ve starší a mladší době bronzové, v době halštatské a v raném středověku. První rozeznané opevnění pochází z eneolitu a jednalo se o palisádové ohrazení. Starší době bronzové, kultuře věteřovské, se přičítá zachycený val.

Slánskou horu od 19.století ukusovaly lomy. Největší zkázu zbytkům opevnění a celé archeologické situaci ale přineslo až odstranění 3m mocné povrchové vrstvy (včetně kulturních souvrství). Tato úprava buldozery pro následující clonový odstřel tak nenávratně zničila většinu dokladů staršího osídlení.

mapa  

Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Katastrální území: Slaný

GPS: 50°13'51.84"N; 14°5'42.39"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Slánská hora
Křížový vrch
Tříkřížový vrch

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 14957/2-699

 


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika