mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Katastrální území: Slaný

GPS: 50°13'51.84"N; 14°5'42.39"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Slánská hora
Křížový vrch
Tříkřížový vrch

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 14957/2-699

 Slaný - Slánská hora

Přímo ve městě Slaný, se východně od historického centra vypíná Slánská hora. Výrazná čedičová kupa má na svém vrcholu plošinu o rozloze 8ha.

Vrcholovou plošinu kopce obývali lidé v eneolitu, ve starší a mladší době bronzové, v době halštatské a v raném středověku. První rozeznané opevnění pochází z eneolitu a jednalo se o palisádové ohrazení. Starší době bronzové, kultuře věteřovské, se přičítá zachycený val.

Slánskou horu od 19.století ukusovaly lomy. Největší zkázu zbytkům opevnění a celé archeologické situaci ale přineslo až odstranění 3m mocné povrchové vrstvy (včetně kulturních souvrství). Tato úprava buldozery pro následující clonový odstřel tak nenávratně zničila většinu dokladů staršího osídlení.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika