mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Tábor
Katastrální území: Slavňovice

GPS: 49°22'48.36"N; 14°31'41.68"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

VelišovSlavňovice

Ostrožna se zbytkem opevnění se nachází jihovýchodně od Slavňovic nad vtokem Slavonického potoka do Lužnice..

Opevnění leží nad pravým břehem Lužnice, ke které spadá téměř kolmá skalní stěna. Podobně je na tom i západní strana, kde terén padá do údolí Slavoňovického potoka, který se jižně pod hradištěm vlévá do Lužnice. Jediná přístupná je tak severní strana.

Tu přepažuje val s vnějším příkopem. Val o délce 50m dosahuje výšky až 1,5m při šířce 6m. Příkop je nejlépe patrný ve východní části. Trojúhelníkovitá opevněná plocha dosahuje velikosti 0,8ha a k jihu mírně klesá.

Lokalita zatím není datována, z jediného menšího archeologického průzkumu pocházejí zlomky pravěké keramiky.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika