mapa

Kraj: Liberecký
Okres: Česká Lípa
Katastrální území: Sloup v Čechách

GPS: 50°44'9.53"N; 14°34'50.03"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 41659/5-3264Sloup

V jihozápadní části obce Sloup v Čechách, se nachází mohutný pískovcový skalní blok. Vrcholová plošina je chráněna kolmými stěnami po celém obvodu.

Na úpatí skalních stěn, se nachází až 2m mocné kulturní vrstvy. Pochází z nich nálezy z doby eneolitické (kultura kulovitých amfor), z mladší doby bronzové (kultura lužická), doby laténské (nekeltská kobylská skupina), z pozdní doby římské? a z doby stěhování národů. Nálezy pochází i ze skalní plošiny. Vznik těchto vrstev není zcela objasněn. Může se jednat o splachy, nebo o materiál odstraněný při mladších stavebních aktivitách na plošině.

Existence opevnění nelze díky středověkým a novověkým stavebním aktivitám potvrdit, ale minimálně refungiální funkce je vysoce pravděpodobná.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika