mapa

Kraj: Vysočina
Okres: Havlíčkův Brod
Katastrální území: Spytice

GPS: 49°50'21.611"N, 15°31'59.621"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na Hradci
HradecSpytice

Východně od vesnice Spytice nedaleko Golčova Jeníkova se na vyvýšeném cípu ostrohu nachází nevýrazné pozůstatky pravěkého hradiště.

Ostroh s názvem Hradec, či Na Hradci se zdvihá nad zákrutou Doubravky, do které přímo pod ostrohem od východu vtéká drobný potok. Strmé svahy k Doubravce ohraničují ostroh ze severní, východní, jižní a jihovýchodní strany. Jediná přístupná je tak západní strana, ale i zde je Hradec vyvýšen mírnějším svahem o více než 20m. Hradiště bylo objeveno a popsáno již v 19.století. Byly zde nalezeny skleněné přesleny a předměty z bronzu, dnes nezvěstné. Jejich datování do laténského období tak už dnes nelze ověřit. Opevnění bylo v té době popsané jako ohrazení pomocí dvojitého náspu.

Lokalita je v současné době velmi hustě zarostlá, přesto lze identifikovat jeden val ohrazující nevelký jihovýchodní cíp. Před tímto valem, který dosahuje délky pouhých zhruba 10m, se snad dochovaly zbytky příkopu, dnes jen sotva patrné. Uvnitř plochy vymezené tímto valem se nacházejí terénní relikty snad po malém lomu?. Druhý poškozený terénní útvar, který se podobá valu, probíhá paralelně před vnitřním valem. Zahrnuje i plochu jihozápadně a západně před vnitřním opevněním?. Je patrný v délce asi 20m a poté se ztrácí v neprostupném houští. Jsou-li tyto konkávní terénní útvary v 19.století zmiňovanými dvojitými náspy není jisté. Ověřit zdejší situaci je nutno v období mimo vegetační bujení, neprostupná hustá křoviska však budou dělat problém i v zimním období.

Linii opevnění je nutno předpokládat i podél západní strany. Pokud by zde opravdu opevnění stálo, dosáhla by opevněná plocha 2,5ha. Z plochy Hradce je doloženo využívání polohy i ve 14.století.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika