mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Katastrální území: Stará Boleslav

GPS: 50°11'37.91"N; 14°40'17.19"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Boleslav

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 20488/2-4119

 

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 35796/2-2013Stará Boleslav

Přímo v historickém středu města Stará Boleslav se nacházelo významné raně středověké hradiště.

Nízká terasovitá vyvýšenina převyšuje dnešní nivu řeky o 3 - 5m. Nížinné hradiště bylo chráněno od severozápadu mokřinami. Od jihu meandrujícím Labem a od východu Jizerou, jejíž jedno rameno se zde vlévalo do Labe. Jedinou přístupnou stranou tak byl severovýchod. Původní velikost opevněné plochy byla přes 10ha a dnešní jádro města se s tímto rozsahem kryje.

Patrně přímo skrz hradiště procházela důležitá cesta k brodu přes Labe (žitavská stezka). Hradiště bylo založeno pravděpodobně na počátku 10.století. Nejstarší hradba se skládala z písčitého náspu s čelní kamennou plentou. Ještě v 1.třetině tohoto století byly jeho hradby předělány v té době ojedinělou technikou "opere romano" (kameny byly spojovány maltou). Tato hradba, známá z Kosmovy kroniky, byla doložena archeologickým výzkumem na západním okraji akropole a velké pískovcové kameny s maltou byly zachyceny i při archeologickém výzkumu na severní straně. Hradba chránila akropoli a dosahovala původní šířky až 2,5m.

Severovýchodně od akropole se nacházelo předhradí. Od akropole bylo odděleno mohutným příkopem, který byl na dně vyložen opukovými kameny. Předhradí mělo dřevohlinitou hradbu po celém obvodu s vnějším příkopem na severovýchodě.

Dnes nejsou po hradištním opevnění žádné pozůstatky. Vrcholně středověká hradba nahradila hradbu původní a rozvoj města setřel veškeré nadzemní relikty opevnění předhradí. Viditelným zbytkem po opevnění jsou tak jen zastavěné terasy.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika