mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň-jih
Katastrální území: Starý Plzenec

GPS: 49°42'14.1"N; 13°28'30.84"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hůrka
Plzeň
Stará Plzeň

 

-------------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 11768/4-460

 Starý Plzenec

Severovýchodně od centra Starého Plzence, na levém břehu Úslavy stojí významné slovanské hradiště.

Z návrší Hůrka, vybíhá západním směrem ostrožna, která z západu klesá. Z jihu jí lemuje Úslava. Ze severu a západu Tymákovský potok, který se jihozápadně pod hradištěm vlévá do Úslavy. Nejpřístupnější je severovýchodní strana, která je přepažena mohutným valem a vnějším příkopem.

Val dnes dosahuje asi 10m výšky a odděluje předhradí od vlastního hradiště. Hradba měla čelní kamennou plentu a roštovou konstrukci. Předhradí bylo opevněno lehčím opevněním, dodnes z něj zbyly valy nad jižní a severní hranou ostrožny. Vzhledem k existenci kostela na předhradí, je pravděpodobná i příčná hradba, která již není v terénu patrná. Za výrazným valem se nachází nejlépe hájený prostor, zřejmě akropole. K ní se ze západu přimyká jedno (dvě?) předhradí na klesající opyši. Ty spolu s akropolí dosahují 4,1ha, ale celková opevněná plocha byla díky východnímu předhradí větší. Západní předhradí a akropoli odděluje val z vnějšku vysoký mezi 2-3m. Západní předhradí, stojící na klesající opyši muselo být opevněno mohutnou hradbou. Dnešní cesta zhruba kopíruje původní přístupovou komunikaci a v místech prostupu valem stávala původní brána. Val zde dosahuje až 20m (započítáno převýšení konce opyše).

Na západním předhradí stojí rotunda sv.Petra z konce 10.století?. Okolo ní bylo vybudováno plató, zarovnáním skalního podloží. Další archeologicky objevený kostel stál na akropoli - jedná se o kostel sv.Vavřince z 2.poloviny 12.století.

Hradiště zastávalo funkci správního centra a první zmínka o něm pochází z roku 976, kdy nedaleko porazil kníže Boleslav II. bavorské vojsko.

Sporé nálezy ukazují na osídlení i v pozdní době kamenné a době halštatské. Zda zde v těchto dobách stálo i nějaké opevnění není jisté.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika