mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Katastrální území: Stehelčeves

GPS: 50°10'30.5"N; 14°11'45.63"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Homolka

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 34869/2-700Stehelčeves - Homolka

Západně od středu obce Stehelčeves se nachází z dálky nápadný kopec Homolka. Na něm bylo v eneolitu vybudováno hradiště nositeli řivnáčské kultury.

Lokalita je ze severu obtékána Dřetovickým potokem a převýšení vrcholové plošiny nad ním činí 20-22m. Prudký sráz chrání místo i ze západu. Ploché temeno o rozměrech 150x100 je nejlépe přístupné z jihu a východu, kde je jen mírný svah.

Opevnění mělo dvě stavební fáze. Nejdříve mělo formu palisády po hranách temene a na nejpřístupnější jižní straně jí doplňoval vnější příkop. Brána vedla z jihu, druhá z jihovýchodu a malá branka vedla na severu k vodnímu zdroji. V souvislosti s rozšířením byla fortifikace zdokonalena. Pod severní hranou byl vybudován příkop ve svahu. Na jihu bylo celé opevnění posunuto asi o 13m jižněji. Dřevěnou hradbu doplnil vně i uvnitř přisypaný val. Hradiště zaniklo patrně požárem.

Jedná se o jediné naše hradiště, které je kompletně archeologicky prozkoumáno.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika