Stehelčeves - Homolka

Západně od středu obce Stehelčeves se nachází z dálky nápadný kopec Homolka. Na něm bylo v eneolitu vybudováno hradiště nositeli řivnáčské kultury.

Lokalita je ze severu obtékána Dřetovickým potokem a převýšení vrcholové plošiny nad ním činí 20-22m. Prudký sráz chrání místo i ze západu. Ploché temeno o rozměrech 150x100 je nejlépe přístupné z jihu a východu, kde je jen mírný svah.

Opevnění mělo dvě stavební fáze. Nejdříve mělo formu palisády po hranách temene a na nejpřístupnější jižní straně jí doplňoval vnější příkop. Brána vedla z jihu, druhá z jihovýchodu a malá branka vedla na severu k vodnímu zdroji. V souvislosti s rozšířením byla fortifikace zdokonalena. Pod severní hranou byl vybudován příkop ve svahu. Na jihu bylo celé opevnění posunuto asi o 13m jižněji. Dřevěnou hradbu doplnil vně i uvnitř přisypaný val. Hradiště zaniklo patrně požárem.

Jedná se o jediné naše hradiště, které je kompletně archeologicky prozkoumáno.

mapa  

Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Katastrální území: Stehelčeves

GPS: 50°10'30.5"N; 14°11'45.63"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Homolka

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 34869/2-700


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika