mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Stříbrná Skalice

GPS: 49°53'6.471"N, 14°51'37.367"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hradec
Hradce
Na Hradcích
Na MariánceStříbrná Skalice - Hradec

Nad pravým břehem Sázavy, v jihozápadní části terénního bloku Hradec se nachází torzo starého opevnění.

Převýšení nad Sázavou zde činí až 70m a téměř kolmá skála chránila opevnění ze západu. Na zbylých stranách byla vybudována hradba s vnějším příkopem. Téměř pravoúhlý areál má rozměry pouhých 30x30m. Původně byl o trochu větší na západní straně, než byla plocha částečně stržena při úpravě skály nad pravým břehem Sázavy. Val dnes dosahuje asi 1m výšky a vnější příkop je asi 5m široký. Val se na východní straně proti mírně stoupajícímu terénu předpolí vypíná mírným obloukem. Jihovýchodní nároží příkopu i valu je přerušené dobýváním kamene v 19.století a jižní rameno opevnění směřuje přímo k okraji skály. Na východní straně z valu částečně vystupuje čelní kamenná stěna. Opevnění chránilo centrální plochu s pravoúhlou stavbou, z níž se nejlépe dochoval zahloubený průběh východní stěny.

Ač lokalita působí jako vrcholně středověká, zřejmě tomu tak není. Z lokality totiž pochází četné nálezy datovatelné do pozdní doby kamenné, kultury řivnáčské. Stejně jako na vedlejších hradištích Sázava - Černé Budy I a II.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika