mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Prachatice
Katastrální území: Studenec u Stach

GPS: 49°5'58.84"N; 13°35'26.31"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Obří Hrad
Valy
Obří Zámek

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 34986/3-3713

 Studenec - Obří Hrad

Západně od osady Popelná, na ostrožně, vybíhající k severu z masivu Valy, se nachází naše nejvýše položená fortifikace (940 až 980,5 m.n.m.). Opevnění dosud není datované, jeho halštatské až laténské stáří se pouze předpokládá.

Ostrožna je ze severu a z východu chráněna strmými srázy nad říčkou Losenicí. Ze západu je sráz mírnější a jediná přístupná cesta vedla z jihu.

Opevnění má rozměry zhruba 370x80m, při ploše 2,5ha. Severní akropole byla po obvodu opevněna dvojitým kamenným valem. Z něj se dochovala jižní a západní část, zatímco většina severní a východní části se zřítila ze svahu (proces sesuvu začal již hluboko v minulosti a stále pokračuje). Hradby využívaly přirozených skalisek, na které často navazovala. Terén akropole je skalnatý a strmě klesá od nejvyššího jihozápadního bodu k jihu a jihovýchodu. Část jižní a východní nedochované hradby musela stát v prudkém svahu. Základy kamenné hradby o jedné až dvou vrstvách byly postaveny na terén. Poté byly pečlivě vyskládány nasucho do vnější a vnitřní zídky, a mezi nimi již neskládaná, ale spíše naházená vnitřní kamenitá výplň. Hradby akropole měli u základů šířku až 4m a dodnes dosahují výšky až 2m.

K akropoli se posléze dostavělo jižní předhradí, které je napojeno na její vnější hradbu. Předhradí se mírně sklání od východu k západu. Obvodové opevnění také využívá přírodních skalisek. Na východě běží na hradě srázu a na západě leží ve svahu. Zde je možný příkop, podobně jako u přepažení ostrožny u akropole jej může doložit pouze archeologický průzkum. Vstup na předhradí vedl patrně z jihu a mohl být kontrolován mohutným jižním skaliskem, které mohlo plnit funkci jakési bašty.

Stáří a význam tohoto opevnění je stále nejasný, hradiště zřejmě nebylo osídleno.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika