mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Sudoměř

GPS: Akropole 50°25'48.792"N, 14°45'57.116"E
skalní brána 50°25'51.003"N, 14°45'53.684"E
předhradí? 50°25'57.964"N, 14°45'38.139"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hrádek
Zadní hrádek
Přední hrádek
Šance

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 44952/2-1794

 Sudoměř

Severně od obce Skalsko, ale již na katastrálním území obce Sudoměř (2,5km na SZ), leží na úzké pískovcové ostrožně zbytky hradiště.

Rozsáhlá ostrožna je ohraničena strmými srázy spadajícími do údolí Spikalského potoka na severovýchodě a Strenického potoka na jihozápadě. Na jihovýchodě končí úzkým bradlem o délce 67m a šířce 10m. Za ním, na 1,8ha velké ploše (poloha Zadní hrádek) se patrně nacházela akropole.

Šíje je opevněna kromě přirozené skalní brány ještě mohutným valem a vnějším příkopem. Na ploše Zadního hrádku se nachází skalní útvary, které kromě fortifikační funkce posloužilo i jako pohřebiště v 11. a 12.století. Několik desítek hrobů, z nichž část byla umístěna v prostorech vytesaných do skály a přikryta plochými kamennými deskami. Prostor kolem skal byl obvodově opevněn hradbou, po které dodnes zbyl val. Nejlépe je patrný od jihovýchodu k jihozápadu.

K této úzké ostrožně na severozápadě přiléhá široká ostrožna, kde se asi nacházelo předhradí (Přední hrádek). Předpokládá se zde příčná hradba, která dnes není v terénu patrná. Logický průběh příčného valu (navazoval by na jihozápadní rokli, která se zařezává do ostrožny) by tak navýšil opevněnou plochu až na 17ha.

První opevnění zde vzniklo patrně již v době bronzové, možná až v době halštatské, do které je datováno velké množství nálezů. Husté osídlení zde bylo v raném středověku, některé nálezy jsou datované dokonce už do 8. a 9.století?. Nejpočetnější soubor pak pochází z 11. a 12.století.

Vrcholový prostor skal Zadního hrádku, byl zřejmě ve středověku využit pro stavbu dřevěného skalního hradu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika