Sv.Jan pod Skalou I

Jižně nad klášterem sv.Jana pod Skalou se tyčí výrazný vápencový vrch. Na jeho vrcholu se rozkládá hradiště z pozdní doby bronzové? a pozdní doby halštatské?. Tato výrazná poloha byla využita i v raném středověku (9.-10.století).

Hradiště zaujímá vrcholovou část kopce a část jižního svahu. Vrcholová plošina je po obvodu opevněna dodnes viditelným valem, který dosahuje v některých částech až 2m výšky. Plošina byla uměle zarovnána téměř do roviny. Nejméně exponovaná je skalním srázem chráněná západní část, kde plocha končí skálou padající k říčce Loděnici. Severní hrana vrcholové plošiny je také od přírody zabezpečena a pod několikametrovou hranou se nachází plošina, končící strmým srázem do údolí Loděnice. Naopak na přístupném východě k vnitřnímu hradišti přiléhá malé předhradí. Jižní svah není tak strmý a tak na něm byly postaveny další dva pásy fortifikace. Mají podobu až 1m vysokých kamenných mezí.

mapa  

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Katastrální území: Svatý Jan pod Skalou

GPS: 49°58'4.77"N; 14°8'19.97"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na Třesině
Květnice
Nad Klášterem


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika