mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Katastrální území: Svatý Jan pod Skalou

GPS: 49°58'4.77"N; 14°8'19.97"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na Třesině
Květnice
Nad KlášteremSv.Jan pod Skalou I

Jižně nad klášterem sv.Jana pod Skalou se tyčí výrazný vápencový vrch. Na jeho vrcholu se rozkládá hradiště z pozdní doby bronzové? a pozdní doby halštatské?. Tato výrazná poloha byla využita i v raném středověku (9.-10.století).

Hradiště zaujímá vrcholovou část kopce a část jižního svahu. Vrcholová plošina je po obvodu opevněna dodnes viditelným valem, který dosahuje v některých částech až 2m výšky. Plošina byla uměle zarovnána téměř do roviny. Nejméně exponovaná je skalním srázem chráněná západní část, kde plocha končí skálou padající k říčce Loděnici. Severní hrana vrcholové plošiny je také od přírody zabezpečena a pod několikametrovou hranou se nachází plošina, končící strmým srázem do údolí Loděnice. Naopak na přístupném východě k vnitřnímu hradišti přiléhá malé předhradí. Jižní svah není tak strmý a tak na něm byly postaveny další dva pásy fortifikace. Mají podobu až 1m vysokých kamenných mezí.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika