Sv.Jan pod Skalou II

Přímo nad klášterem sv.Jana pod Skalou se zdvihá monumentální vápencová skála. Zakončuje vápencový hřbet, probíhající západo-východním směrem. Na jeho vrcholu stálo menší pravěké opevnění.

Hradiště je ze severu a západu chráněno kolmou skalní stěnou, převýšení nad říčkou Loděnicí činí až 180m. Na jihu a jihovýchodě padá terén prudkým svahem a z této strany je také plocha nepřístupná. Jediný přístup tak vedl po úzkém skalním hřbetu od severovýchodu.

Tato strana je přepažena krátkým, ale vysokým valem. Val probíhá od severu k jihu v délce asi 23m. Z vnitřní plochy je v severní části vysoký 1,3m, v jižní části pak až 1,8m. Z vnější strany je jeho výška do 2m.

Uvnitř opevněné plochy se nalézají jeskynní systémy Pod Křížem a Maštale. Ve stěně západní skály je těžko přístupná jeskyně Za Křížem. Z jeskyní pocházejí nálezy z pozdní doby bronzové a pozdní doby halštatské. Souvislost nálezů se stářím opevnění není jistá.

Funkce této z fortifikačního hlediska výborně zabezpečeného opevnění není jasná. Poloha je extrémní a těžko přístupná. Uvažuje se i o možnosti, že se jedná o příslušenství (místo poslední obrany) vedlejšího rozsáhlého hradiště sv.Jan pod Skalou II.

mapa  

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Katastrální území: Svatý Jan pod Skalou

GPS: 49°58'12.93"N; 14°8'15.14"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

U Kříže
Skála
Skály

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 29985/2-440


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika