mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Katastrální území: Svatý Jan pod Skalou

GPS: 49°58'12.93"N; 14°8'15.14"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

U Kříže
Skála
Skály

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 29985/2-440Sv.Jan pod Skalou II

Přímo nad klášterem sv.Jana pod Skalou se zdvihá monumentální vápencová skála. Zakončuje vápencový hřbet, probíhající západo-východním směrem. Na jeho vrcholu stálo menší pravěké opevnění.

Hradiště je ze severu a západu chráněno kolmou skalní stěnou, převýšení nad říčkou Loděnicí činí až 180m. Na jihu a jihovýchodě padá terén prudkým svahem a z této strany je také plocha nepřístupná. Jediný přístup tak vedl po úzkém skalním hřbetu od severovýchodu.

Tato strana je přepažena krátkým, ale vysokým valem. Val probíhá od severu k jihu v délce asi 23m. Z vnitřní plochy je v severní části vysoký 1,3m, v jižní části pak až 1,8m. Z vnější strany je jeho výška do 2m.

Uvnitř opevněné plochy se nalézají jeskynní systémy Pod Křížem a Maštale. Ve stěně západní skály je těžko přístupná jeskyně Za Křížem. Z jeskyní pocházejí nálezy z pozdní doby bronzové a pozdní doby halštatské. Souvislost nálezů se stářím opevnění není jistá.

Funkce této z fortifikačního hlediska výborně zabezpečeného opevnění není jasná. Poloha je extrémní a těžko přístupná. Uvažuje se i o možnosti, že se jedná o příslušenství (místo poslední obrany) vedlejšího rozsáhlého hradiště sv.Jan pod Skalou II.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika