mapa

Kraj: Pardubický
Okres: Ústí nad Orlicí
Katastrální území: Štěnec

GPS: 49°56'6.527"N, 16°3'35.724"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Kozí NožkaŠtěnec

V severním cípu ostrohu nad obcí Štěnec, v poloze zvané Kozí nožka se nachází dosud přesvědčivě nedatované opevnění.

Zalesněný ostroh se špicí na severu je na západní a severovýchodní straně vymezen strmým svahem. Převýšení na východní straně dosahuje až 50m, na severovýchodní straně je to zhruba 30m nad dnem rokle, která se postupně k jihu zdvihá a zhruba 60m od opevnění zaniká. Celý ostroh obtáčí silnice, která zmíněnou roklí stoupá a poté vede plochou v předpolí opevněného objektu. Po rovině přístupná jižní strana je přeťata fortifikací, která se skládá z příkopu, nad kterým probíhá vnitřní val. Linie vede od západní hrany směrem k východu a po zhruba 60m se mírně stáčí k severovýchodu. Na východní straně vyznívá kousek před hranou. Příkop dosahuje maximální hloubky 3m a v nejširším místě má 8m. Val, nebo násep (vnitřní konstrukce není známa), sleduje linii příkopu v celé délce, dochoval se nejvýše 2m nad vnitřní plochou. Celková viditelná délka opevnění dosahuje zhruba 60m. Plocha, kterou vymezuje má zhruba trojúhelníkovitý tvar a rozpadá se do dvou výškových částí. Rozměrná přední část je zcela rovná bez jakýchkoli stop po zástavbě. Menší část v samém cípu je poškozena těžbou. Cíp a opyš je velmi členitá, zdá se však, že veškeré terénní relikty jsou recentního původu.

Z plochy jsou známy raně středověké a vrcholně středověké nálezy. Raně středověké nálezy pocházejí i z plochy před opevněním. Samotné datování fortifikace není jasné, v úvahu připadá raný či vrcholný středověk, nebo raný novověk.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika