mapa

Kraj: Moravskoslezský
Okres: Nový Jičín
Katastrální území: Štramberk

GPS: 49°35'13.79"N; 18°7'4.58"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Kotouč
Na Horečkách
Národní sadŠtramberk - Kotouč

Jižně nad Štramberkem se zvedá mohutná hora Kotouč. Dnes už z této dominanty širého okolí zbylo jen torzo. A to díky vápencovému velkolomu, který se nemilosrdně zakusuje dále a dále do hory. A zároveň likviduje hradiště, z kterého již jen část stojí na severním zbytku Kotouče.

Původní rozloha hradiště se odhaduje na 13ha. Opevnění vedlo zřejmě po celém obvodu, dnes je v terénu patrná jen jeho nejsevernější část, v podobě valu nad hranou srázu.

Lokalita byla osídlena v době kultury s moravskou malovanou keramikou mladší doby kamenné, v slezské fázi kultury lužických popelnicových polí. Dále lidmi platěnické kultury doby halštatské, v pozdní době laténské a nečetné nálezy pocházejí i z raného středověku. První opevnění náleží zřejmě době popelnicových polí. Je možné, že v pozdní době laténské došlo k obnově fortifikace.

Na severovýchodním konci vrcholové plošiny se nachází jeskyně Šipka, proslavená nálezem čelisti neandrtálského dítěte.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika