Tetín

V intraviánu obce Tetín se nacházejí poslední zbytky významného raně středověkého hradiště.

Ostrožna nad pravým břehem Berounky byla osídlena již v neolitu, v pozdní době kamenné zde stálo výšinné sídliště. První opevnění zde vzniklo pravděpodobně v pozdní době bronzové. Lidé zde sídlili i v době laténské.

Plocha je ze severu chráněna téměř kolmými srázy k Berounce, kterou plocha hradiště převyšuje až o 60m. Východní a jižní stranu chrání srázy Tetínské rokle, kterou protéká bezejmenná vodoteč. Západní přístupná strana přechází v planinu, za kterou se zdvihá vrch Damil.

Celková opevněná plocha čítá 9,9ha a dělí se na tři části. Ve východním konci ostrožny je akropole o rozloze 2,3ha a k ní se na západě přimykají dvě na sebe navazující předhradí. Obvodové opevnění akropole již není v terénu patrné, protože bylo zcela rozvezeno. Podobně je na tom i opevnění vnitřního předhradí. Příčný val akropole byl rozvezen v 19.století na popud místního faráře. Hradba akropole měla v líci nasucho kladenou zeď a doplňoval jí vnější příkop. Z opevnění vnitřního předhradí se dochovala malá část na jihozápadě a jihu, je však zastavěna. Nejlépe se dodneška dochoval příčný val vnějšího předhradí. Má délku asi 400m a na vnější straně se nachází mělká deprese, která je pozůstatkem příkopu. Ve střední části je však těžce poškozen. Val se na severu stáčí dovnitř hradiště (zde stála brána) a poté mizí mezi domy. Na jižní straně se také stáčí k východu a je pozorovatelný ještě několik desítek metrů. Protože na jižní straně vnějšího předhradí již nebyla rokle moc veliká, hradbu doplňovala berma a za ní příkop.

Slovanské opevnění vzniklo již na konci 9.století a zřejmě nahradilo? protější hradiště Kozel u Hostimi. Mezi oběma hradišti se nacházel významný brod přes Berounku. Brzy poté se Tetínské hradiště stalo důležitým přemyslovským opěrným bodem.

mapa  

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Katastrální území: Tetín u Berouna

GPS: 49°56'57.7"N; 14°6'15.95"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

U hradu
Valy
Ve hrobích

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 46629/2-441


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika