mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Katastrální území: Tmaň

GPS: Val 49°54'59.14"N; 14°3'3.27"E
Akropole 49°54'58.29"N; 14°2'52.22"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Kotýz
Na Hradě
Zlatý kůň

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 31642/2-424Tmaň - Kotýz

Severovýchodně od obce Tmáň a jihozápadně od Koněprus, na samém západě krasového návrší Zlatý kůň se nachází pozůstatek dávného hradiště.

Vrcholová plošina je zcela nepřístupná ze západu a jihu. Kolmé vápencové skály vymodelované erozí Suchomastského potoka zde padají do hloubky až 42m. Plošina se mírně sklání k jihozápadu.

Na severním hřbetu probíhá obvodové opevnění v podobě volně nasypaného kamenného valu. Je spíše symbolické, protože i zde se nachází pískovcová stěna spadající do údolí. Jediná přístupná strana tak zůstala na východě. Zde se nachází příčný val, který severojižním směrem přepažuje hřeben. V dalším průběhu se obloukovitě stáčí k jihozápadu, klesá nad strmou terénní hranou a končí u jižní skalní stěny. Jeho průběh je 240m dlouhý a jeho výška valu dosahuje až 1,5m při šířce až 5m. Na jihovýchodě se částečně hradba zřítila a vytváří menší kamenné moře ve stráni. Celková plocha vymezená opevněním dosahuje 4,9ha. Místo nejsnažšího přístupu na východním hřbetu bylo dodatečně doplněno 50m vzdáleným vnitřním valem. Ten probíhá ze severu na jih a po 110m svého průběhu se napojuje na vnější val. Vnitřní val dosahuje výšky až 2,3m a šířky až 7m.

Tato extrémní a dobře hajitelná poloha byla osídlena dle nálezů v pozdní době bronzové, době halštatské a v raném středověku. Zatím však není jisté, kterému období připadá stavba opevnění.

V severozápadním koutě hradiště se nachází zajímavý skalní útvar tzv. Axamitova brána. Zdejší jeskyni se propadl strop a vznikla tak největší skalní brána Českého krasu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika