mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Katastrální území: Točník

GPS: 49°53'26.520"N, 13°53'15.733"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Zámecký vrch
Zámecká hora

-------------------------------------------------

 

Kulturní památka (hrad)

Číslo rejstříku ÚSKP: 37166/2-409

 

Národní kulturní památka (hrad)

Číslo rejstříku ÚSKP: 239Točník

Na jihozápadním cípu vrcholu Zámeckého vrchu, bylo v místech středověkého hradu Točník zachyceno osídlení z doby halštatské.

Terénní situaci výrazně změnila stavba vrcholně středověkého hradu, žádné dochované stopy pravěké fortifikace se tak nedochovaly. Místo je z obranného hlediska velice příhodné a existence hradiště se zde jeví jako pravděpodobná. Ze severní, západní i jižní strany ohraničují vrcholovou plošinu strmé svahy, částečně skalnaté. Jediná přístupná je severovýchodní strana.

Archeologickým výzkumem z roku 1999 bylo na ploše prvního hradního nádvoří zachyceno pozdně halštatské osídlení. Valová soustava před hradem je až z 1.poloviny 16.století a souvisela s posílením obranyschopnosti hradu. Zda měl severovýchodní val nad hranou svahu svého předchůdce, může odhalit jedině destruktivní archeologický výzkum.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika