Točník

Na jihozápadním cípu vrcholu Zámeckého vrchu, bylo v místech středověkého hradu Točník zachyceno osídlení z doby halštatské.

Terénní situaci výrazně změnila stavba vrcholně středověkého hradu, žádné dochované stopy pravěké fortifikace se tak nedochovaly. Místo je z obranného hlediska velice příhodné a existence hradiště se zde jeví jako pravděpodobná. Ze severní, západní i jižní strany ohraničují vrcholovou plošinu strmé svahy, částečně skalnaté. Jediná přístupná je severovýchodní strana.

Archeologickým výzkumem z roku 1999 bylo na ploše prvního hradního nádvoří zachyceno pozdně halštatské osídlení. Valová soustava před hradem je až z 1.poloviny 16.století a souvisela s posílením obranyschopnosti hradu. Zda měl severovýchodní val nad hranou svahu svého předchůdce, může odhalit jedině destruktivní archeologický výzkum.

mapa  

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Katastrální území: Točník

GPS: 49°53'26.520"N, 13°53'15.733"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Zámecký vrch
Zámecká hora

-------------------------------------------------

 

Kulturní památka (hrad)

Číslo rejstříku ÚSKP: 37166/2-409

 

Národní kulturní památka (hrad)

Číslo rejstříku ÚSKP: 239


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika