mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Prachatice
Katastrální území: Třebanice

GPS: 49°0'55.345"N, 14°8'42.976"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Velký Hrádeček

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 27769/3-3576Třebanice

Východně od jihočeských Třebanic se zvedá zalesněný kopec s názvem Velký Hrádeček, na jehož vrchole se nachází pozůstatky pravěkého hradiště.

Solitérní kopec je podlouhlý ve směru východ - západ a na jeho vrcholové plošině bylo vystavěno hradiště. Vrcholová plošina, kterou zaujalo opevnění má podlouhlý, mírně vyklenutý tvar o délce 184m při šířce od 29 - 45m. Severní, západní a jižní svahy jsou prudší, mírnější je pouze svah na východní straně. Proto zde bylo opevnění zdvojeno a vnější linie ve vzdálenosti 10 - 12m od vnitřní linie sleduje i necelou východní polovinu jižní strany. Na těchto nejpřístupnějších stranách jsou oba valy doprovázeny mělkými vnějšími příkopy. Vnitřní plocha vymezená po koruně kamenitého vnitřního valu dosahuje výměry 0,63ha. Val má šikmou výšku 3-5m z vnější strany, z vnitřní strany nepřesahuje 1m, v některých úsecích má podobu pouze kamenité terénní hrany. Původní vstup se nachází patrně uprostřed jižní strany, kde se nachází do nedávné doby využívaná cesta, která vede skrz 3m široký průchod valem. Na bocích průchodu se valy mírně stáčejí do vnitřní plochy. Druhý, patrně novodobý vstup vede od východu přes zdvojenou linii opevnění. V severovýchodní části vnitřní plochy se nacházejí dva malé lomy na kámen.

Z lokality jsou známi nálezy datované do doby halštatské, které se nejčastěji připisuje zatím nezkoumané opevnění. Kromě dominantních pozdně halštatských střepů zde byla nalezena keramika datovatelná do starší doby bronzové a do raného středověku.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika