mapa

Kraj: Královéhradecký
Okres: Jičín
Katastrální území: Třebovětice

GPS: 50°21'12.485"N, 15°42'57.047"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

BoháňkaTřebovětice

V poměrně prudkém svahu jižního úbočí Vřešťovského chlumu se nachází velice zajímavé opevnění.

Ve zcela nestrategické poloze se zde nalézají mírné valy s příkopem vedoucí do kruhu se čtyřmi vstupy. Výškový rozdíl severního a jižního průběhu valu tvoří 7m. Terén na sever od objektu stoupá a tak by se vnitřní prostor dal jen velice těžko bránit. Z toho lze usuzovat na jinou než fortifikační funkci objektu, patrně kultovní.

Val dnes dosahuje výšky maximálně 1m při 6 - 8m šířce. Vnější, dnes velice mělký příkop dosahuje šířky 4m. Čtyři vstupy vedoucí do ohrazené plochy jsou pravidelně rozmístěny do všech světových stran.

Při archeologickém průzkumu bylo zachyceno několik střepů datovaných do 2. - 1.století př.n.l. Celý objekt se velmi podobá rondelům z mladší doby kamenné a snad jím opravdu je. Za jeho neobvyklou zachovalost snad mohou lidé doby laténské, kteří starý objekt využili.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika