mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Třebovle

GPS: 50°1'42.06"N; 14°58'52.54"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

HavraníkTřebovle

Severozápadně od Klášterní Skalice a východně od obce Třebovle se nachází rozsáhlá ostrožna zvaná Na Havraníku.

Z východní strany je ohraničena srázem k říčce Výrovce. Ze severu terén strmě klesá do údolí jejího pravobřežního bezejmenného přítoku. Ze západu do návrší zabíhá menší rokle.

Opevnění dnes již není v terénu patrné. Akropole stálo patrně v severovýchodním cípu. Některá starší literatura zmiňuje valy. Dnes je několikanásobné příčné opevnění rozpoznatelné na leteckých fotografiích. Povedlo se mi rozpoznat až 6 příčných linií. Opevněná plocha dosahovala 10ha. Vstup ležel snad na západní straně, kde se oblouk vnitřního nejvýraznějšího opevnění zalamoval. Vzhledem k nevýrazné poloze by opevnění lehčí konstrukce muselo vést i nad severní a východní hranou.

Z plochy pochází množství raně středověkých nálezů (8. a 9.století).


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika