mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Třebsko

GPS: 49°37'41.788"N, 13°58'16.688"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na Šancích
Horní Šance
Hrádek
Švédské hradby

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 53237/2-2631Třebsko I

Severovýchodně od středu obce Třebsko se nacházejí dobře dochované čtyřúhelníkovité valy.

Pravidelný obdelník má rozměry 97x67,5m. Objekt byl postaven v mírném svahu na strategicky nevýhodném místě. Valy na jihozápadní straně mají dodnes výšku 2,2m a šířku až 6,5m. před valem probíhá příkop, který dosahuje hloubky až 2m. Na několika místech, převedším v severozápadní části, je příkop i val porušen novověkými zásahy.

Z plochy byly získány nálezy pocházející ze 2. a první poloviny 1.století.

1,75km jihovýchodně od Horních Šancí se nachází stejný objekt, v dnešní době již téměř zaniklý důsledkem intenzivního zemědělského využívání.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika