mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Katastrální území: Královice u Zlonic / Trpoměchy

GPS: 50°15'21.38"N; 14°3'32.23"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

ŘípecTrpoměchy - Řípec

Vrch Řípec se nalézá severně od obce Trpoměchy. Jedná se o malou, přesto z dálky viditelnou čedičovou kupu. Leteckou prospekcí zde bylo identifikováno opevnění okolo kopce.

Příkop obíhal kopec obloukovitě kousek za jeho úpatím ze západní, jižní a východní strany. Na severu se přimyká k severní hraně terénu (tektonický zlom). Ověřovací výzkum prokázal 2 - 2,5m široký a poměrně mělký příkop s rovným dnem datovaný do mladší fáze doby halštatské. Východní průběh příkopu s přerušením byl vysledován za pomocí magnetometru. Příkop byl několikrát přerušen. Délka nejdelší zhruba západo-východní osy dosahuje necelých 500m. Celková délka ohrazení dosahuje téměř 750m.

Z lokality pochází i nálezy z eneolitu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika