mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Katastrální území: Týn nad Vltavou

GPS: 49°13'38.512"N, 14°23'28.258"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

U sv. Anny
V strouhách

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 45896/3-5597Týn nad Vltavou I

Jižně od soutoku Vltavy a Lužnice, na ostrohu nad vtokem Bohunického potoka do Vltavy se nachází hradiště s mohutným šíjovým opevněním. Poloze se říká U sv.Anny, podle kapličky, která se nachází pod hradištěm.

Opevnění zaujalo cíp svažujícího se ostrohu, který je od jihozápadu, západu a severozápadu vymezen strmým svahem do údolí Bohutického potoka a od severu a severovýchodu ještě strmějším svahem do údolí Vltavy. Jediná přístupná strana je na jihu, kde se nachází pouze 40m široká šíje. Vzhledem k tomu, že terén nad hradištěm stoupá, musela být fortifikace poměrně mohutná. Příkop vybudovaný v nejužším místě využil rokli klesající k západu a terénní proláklinu na východě. Jejími úpravami vznikl mohutný příkop o délce zhruba 40m. Na západní straně lze pozorovat jeho vyznění do rokle. Nad ním se zvedá mohutný val, který využil terénní hřbet. Val přesahuje délku 50m a na stranách se mění v pouhé hrany terénu. Nad dnem příkopu se ve střední části zvedá až do výšky 5m, vzhledem k postavení fortifikace na starším terénním hřbetu je koruna valu podobně převýšena i oproti klesající vnitřní části. Ta dosahuje rozměrů zhruba 0,9ha, ale kvůli sklonu terénu je využitelných pouze 0,7ha. Relativně rovná plocha nad opyší vedoucí k soutoku má pouhých 0,035ha.

Na hradišti proběhly drobné archeologické výzkumy a množství povrchových sběrů a detektorový průzkum. Po starších výkopech zůstaly pozůstatky na koruně valu, kde se nachází několik vkopů. Z nich patrně pocházejí kameny sesuté pod valem do příkopu. Nálezy keramiky i kovových artefaktů jsou zařaditelné do závěru starší až počátku střední doby bronzové a v menší míře do mladší doby bronzové. Starší raně středověké nálezy nebyly potvrzeny. Na vnitřní ploše se nacházejí dvě betonové desky neznámého účelu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika