mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Týnec nad Labem

GPS: 50°2'45.071"N, 15°22'24.161"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Kolo pod Hradem

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 29561/2-3472Týnec nad Labem

Východně od Týnce nad Labem se nad pravým břehem Labe nalézají nevýrazné pozůstatky hradiště, dnes nazývané "Kolo".

Akropole hradiště se nachází na skalnatém výběžku, který o 25m převyšuje tok Labe. Přilehlá plocha se mírně svažuje k jihozápadu. Na severu a severozápadě ji vymezuje svah k bažinaté ploše starého ramene Labe, na jihozápadě svah do nivy Labe a jižní stranu vymezují skály nad tokem Labe. Původně zřejmě celý prostor tvořil ostrov mezi hlavním a bočním tokem Labe. Celková maximální plocha dosahuje 10ha, akropole patrně nepřesáhla rozlohu 2ha. Plocha byla dlouhodobě poškozována zemědělskou a lesní činností.

Stopy po opevnění nejsou výrazné, byly však archeologicky zkoumány. Nejstarší zachycené opevnění pochází snad již z doby halštatské. Tvořila jej čelní palisádová stěna založená do zářezu ve skalním podloží. Za ní byly vyskládány kameny a na ně navazovalo hlinitokamenité těleso hradby. Opevnění laténského stáří bylo zachyceno v severní straně. Zde byly zachyceny dvě fortifikace. Jednu tvořil 1,3m široký násep kamenů, která snad zajišťovaly vzpěrnou konstrukci ukončenou dřevěnou stěnou, po které se dochoval základový žlab. Trochu jiná situace byla zachycena nedaleko. Místo žlabu zde byla nalezena kůlová jáma a na ní navazoval až 2m široký pás kamenů.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika