mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Týnec nad Sázavou

GPS: 49°49'49.956"N, 14°35'34.392"E


Kulturní památka (hrad)

Číslo rejstříku ÚSKP: 20720/2-202Týnec nad Sázavou

Na nevýrazné ostrožně nad levým břehem Sázavy, v místech dodnes stojícího hradu Týnec, stálo nevelké hradiště.

Ostrožna byla od severu a severovýchodu chráněna srázem k řece Sázavě, z východu terén klesal do údolí Janovického potoka, který se severozápadně pod hradištěm vlévá do Sázavy. Na jihu ji sedlo odděluje od kopce V Kozlovicích. Nejpřístupnější je od jihovýchodu. Původně se jednalo o dominantní polohu, terén byl však středověkou a novověkou stavební činností velmi změněn a zarovnán.

Na nejvyšším místě byl postaven hrad, při jehož archeologickém výzkumu byla zachycena hradba s roštovou konstrukcí pod severní čelní zdí hradu. V jejím zásypu byla nalezena keramika datovatelná do 10. - 12.století. Na dalších místech úpatí vrcholové plošiny byl zachycen příkop.

Raně středověkému hradišti předcházelo osídlení v době pozdně halštatské až raně laténské. V té době zde stál snad opevněný dvorec.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika