mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Rychnov nad Kněžnou
Katastrální území: Velká Ledská

GPS: 50°10'0.07"N; 16°10'31.42"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

HradištěVelká Ledská

Severoseverovýchodně od obce Velká Ledská se nachází pozůstatek opevnění na ostrožně vybíhající z masivu kopce Hradiště na jihozápad.

Ostrožna je mimo severovýchodní šíje ohraničena strmými srázy. Z téměř rovné plochy orientované severovýchod-jihozápad vybíhá ostrožnovitý výběžek na severozápad, také součást opevněné plochy. Vstup na plochu vede úzkou šíjí ohraničenou na severozápadě a jihovýchodě strmým srázem.

Šíji přetínají dva valy, které dosahují výšky až 1,5m. V nedávné době však byly značně poškozeny těžkou lesní technikou. V jižní části valy zcela brutálně přeťala cesta a valy v těch místech zcela zplanýrovala. Dokonce byl prostor mezi valy používán jako cesta pro těžké stroje.

Hradište pochází pravděpodobně ze střední doby bronzové, pozdní fáze kultury lužické a místo snad bylo využito i v raném středověku.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika