mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Trutnov
Katastrální území: Velký Vřešťov

GPS: 50°21'19.895"N, 15°45'39.367"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Bílý kopec
Na Bílém kopci
V dubechVelký Vřešťov

Na ostrožně nad východním okrajem Velkého Vřešťova se nachází pozůstatky opevnění snad z pozdní doby bronzové, kultury slezskoplatěnické.

Ostrožna je na jižní a západní straně ohraničena poměrně strmým svahem. Na severu a severovýchodě je svah pozvolnější a na jihovýchodní straně se ostroh napojuje na okolní terén.

Zde se nachází příčný asi 100m dlouhý val, který dosahuje až 2,5m výšky. Podél vnější strany ho doplňuje příkop. Lehčí opevnění vedlo i podél severní strany, dodnes se z něj dochoval nevýrazný val. Případné opevnění podél západní a severozápadní strany bylo sneseno při budování obléhacího tábora ve vrcholném středověku.

Vnitřní plocha hradiště o velikosti 0,65ha nese stopy po obléhacím táboře zbudovaném při dobývání sousedního hradu Velký Vřešťov. V západní části jsou patrné terénní úpravy po těžké obléhací technice.

Na ploše opevnění byl kromě nálezů datovaných do doby bronzové nalezen i jeden střep z doby laténské.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika