mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Katastrální území: Vepřek

GPS: 50°18'45.21"N; 14°19'38.03"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:


Za Lukami
Na Koulu
Na Svini



Vepřek

Severovýchodně od obce Vepřek se nad levým břehem Vltavy zvedá ostrožna. Na ostrožně stávalo pravěké hradiště, zatím nedatované. Zaznamenané je osídlení v době bronzové, jak dokládají četné nálezy keramiky.

Ostrožna je od jihu ohraničena strmým srázem. Z jihovýchodu a východu padá terén k Vltavě. Ze severu ostrožnu vymezuje rokle, která směrem z západu postupně zaniká. Zhruba na jejím západním konci začínal minimálně dvojitý příkop, který pokračoval mírným obloukem jižním směrem. Končil u jižní hrany nad strmým srázem.

Dnes již nejsou stopy po fortifikaci v terénu patrné, protože je zahladila intenzivní orba. Díky leteckému snímkování a následnému geofyzikálnímu měření víme i o vnitřní linii opevnění. Ta sestávala z dvojitého obloukovitě vedenému příkopu, který vyděloval akropoli. Celková plocha opevnění dosahuje 4,5ha.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika