mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Jičín
Katastrální území: Vesec u Sobotky

GPS: 50°28'49.33"N; 15°7'49.23"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Poráň
Šance
Na ŠancíchVesec - Poráň

Výrazná skalnatá ostrožna nad soutokem Klenice a Veseckého potoka na sobě nese pozůstatky starého opevnění.

Místo bylo osídleno už v mladší a pozdní době kamenné. Opevnění tu ale vzniklo až později, snad v období lužické kultury mladší doby bronzové. Možná je i stavba fortifikace v době halštatské. Ostrožnu využili i Slované v 7. a 8.století, zda opevnění obnovili, či přestavěli není jasné.

Pískovcová ostrožna je ze severu, západu a jihu ohraničena skalnatými srázy, které jsou často úplně kolmé. Jedinou přístupnou je tak strana východní.

Tu přepažovalo dvojí příčné opevnění, z nichž každé sestávalo z valu a vnějšího příkopu. Vnitřní obloukovitý val je dlouhý asi 100m a dosahuje výšky až 3m, při šířce 12 - 14m. Příkop před valem dosahuje asi 6m šířky. Vymezuje 1,4ha velkou vnitřní plochu. Vnější linie o délce 110m již v terénu nelze pozorovat, doložilo jí jen letecké snímkování. Navýšila opevněnou plochu až na 2ha. Na jihu a západě vedou mezi skalami občasné úžlabiny. Na několika místech jsou pozorovatelné záseky do skály, do kterých byly vloženy trámy pro stavbu zátarasů.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika