mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Nymburk
Katastrální území: Vestec nad Mrlinou

GPS: 50°13'1.833"N, 15°7'52.658"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Havraň
Havransko
Na Hradě
Na Zámku
LesVestec - Havraň

Blatné raně středověké hradiště stávalo naproti dvoru Havraň, při ústí Velenického potoka do Mrliny. Na ostrovech mezi rameny Mrliny zaujalo hradiště plochu o rozloze asi 4ha. Jižní a jihovýchodní stranu obtékají Velenický a Netřebický potok.

Hradiště vzniklo na počátku 12.století, převzalo správní funkci Libice a ztratilo jí ve 13.století, po přeložení správa kraje do Poděbrad. 

Fortifikace byla téměř celá rozvezena v 80.letech 19.století (především roku 1886). Valy byly sesuty do příkopů. Dalšímu poškození došlo při regulaci říčky Mrliny a posléze i potoků na rozhraní 19. a 20.století. Mrlina původně patrně tekla hned vedle opevnění. V letech 1911 - 12 pak byla zarovnána západní část valu. Do dnešních časů se tak zachovala jen nejistá část příkopu na jihovýchodě a severně od něj probíhá nízká západo-východní terénní vlna. Ta se posléze stáčí k jihovýchodu a navazuje na podobný terénní útvar. Z plochy hradiště jsou registrovány i pravěké nálezy keramiky. Jižně od popsaného území se předpokládá předhradí.

Ve vrcholném středověku byla v jihovýchodní části hradiště postavena tvrz, nad povrchem též nedochovaná. 


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika