Vestec - Havraň

Blatné raně středověké hradiště stávalo naproti dvoru Havraň, při ústí Velenického potoka do Mrliny. Na ostrovech mezi rameny Mrliny zaujalo hradiště plochu o rozloze asi 4ha. Jižní a jihovýchodní stranu obtékají Velenický a Netřebický potok.

Hradiště vzniklo na počátku 12.století, převzalo správní funkci Libice a ztratilo jí ve 13.století, po přeložení správa kraje do Poděbrad. 

Fortifikace byla téměř celá rozvezena v 80.letech 19.století (především roku 1886). Valy byly sesuty do příkopů. Dalšímu poškození došlo při regulaci říčky Mrliny a posléze i potoků na rozhraní 19. a 20.století. Mrlina původně patrně tekla hned vedle opevnění. V letech 1911 - 12 pak byla zarovnána západní část valu. Do dnešních časů se tak zachovala jen nejistá část příkopu na jihovýchodě a severně od něj probíhá nízká západo-východní terénní vlna. Ta se posléze stáčí k jihovýchodu a navazuje na podobný terénní útvar. Z plochy hradiště jsou registrovány i pravěké nálezy keramiky. Jižně od popsaného území se předpokládá předhradí.

Ve vrcholném středověku byla v jihovýchodní části hradiště postavena tvrz, nad povrchem též nedochovaná. 

mapa  

Kraj: Středočeský
Okres: Nymburk
Katastrální území: Vestec nad Mrlinou

GPS: 50°13'1.833"N, 15°7'52.658"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Havraň
Havransko
Na Hradě
Na Zámku
Les


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika