mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Litoměřice
Katastrální území: Vetlá

GPS: 50°28'3.53"N; 14°18'7.55"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Sovice
Sovický vrch
Na PropadlémVetlá - Sovice

Dominantní širokému okolí je opukový vrch Sovice, který leží jihovýchodně od osady Vetlá a severně od Brzánek. Okolní rovinatou krajinu převyšuje až o 70m.

Na vrcholu kopce je téměř rovná planina o maximálních rozměrech 270x150m a celkové výměře 2,8ha. Plošina se jen mírně sklání k západu. Celkem strmé srázy po celém obvodu jsou nejprudší na jihovýchodě. Celý vrchol je od doby okolo roku 1770 zalesněn. Svahy a okrajové partie vrcholové plošiny trpí sesuvy půdy (doloženy k letům 1788 a 1883). Tehdy došlo pravděpodobně k zániku velké části obvodové fortifikace. K zániku nedošlo v západní části, kde jsou stopy valu nad hranou stále patrné.

Při nedávném archeologick0m výzkumu byla Sovice zkoumána za pomoci destruktivních i nedestruktivních metod. Z lokality byly získány informace o využití vrchu v eneolitu, době bronzové (unětická kultura), době halštatské a z raného středověku. Zhruba uprostřed vrcholové plošiny byl zachycen lichoběžný areál (38x38x38x30m) ohrazený za pomoci valu a souběžného příkopu. Dnes jsou tyto fortifikační linie velmi nevýrazné, největší hloubka příkopu byla naměřena pouhých 59cm. Stáří tohoto útvaru není známé, jistě však nebyl postaven před raným středověkem. Otázka existence obvodového opevnění nebyla zodpovězena.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika