mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Domažlice
Katastrální území: Věvrov

GPS: 49°34'36.848"N, 12°54'57.921"EVěvrov I

V cípu většího, do raného středověku zatím jen nejistě datovaného hradiště, které se nachází západně od obce Věvrov, probíhá ještě jedna linie možného opevnění. Je patrná v podobě valu a vnějšího příkopu na počátku drobného, 48m dlouhého a pouze asi 15m širokého výběžku, který vybíhá od plochy ostrohu k jihozápadu. Převýšení nad údolím Křakovského potoka činí zhruba 25m. Opevnění sestává z drobného valu, který se po několika metrech šíjového průběhu na obou stranách stáčí k jihozápadu a postupně vyznívá. Celková délka valu činí 67m, při šířce pouhých 1-1,5m nepřesahuje výšku 0,3m. V šíjovém úseku je doprovázený vnějším příkopem, také malých rozměrů; šířka 1m, hloubka 0,3m. Ohrazená plocha zabírá 0,05ha.

Vzhledem k těmto malým rozměrům je jistě legitimní otázka, zda takovou lokalitu řadit mezi hradiště. Z povrchového sběru a rekognoskace kořenových systému většího vývratu na vnitřní ploše pochází několik drobných keramických zlomků, které lze datovat pouze rámcově do zemědělského pravěku. Podle analogií můžeme předpokládat eneolitické stáří, snad chamské kultury.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika