mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Katastrální území: Vitín

GPS: 49°4'52.920"N, 14°31'45.858"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Zadní dílyVitín

Pozůstatky fortifikace v podobě dvou valů, které přetínají menší ostroh nad potokem Libochovkou se nacházejí jihozápadně od obce Vitín. Lokalita byla objevena teprve v roce 2002 a teprve nedávno vstoupila do odborné literatury.

Ostroh orientovaný severo-jižním směrem je nad tokem Libochovky převýšen zhruba o 20m. Prudký sráz do údolí potoka ostroh vymezuje z jižní a jihovýchodní strany, západní stranu vymezuje rokle, ale svah zde nedosahuje strmosti jižní a východní strany. Ostroh je přístupný od severu a tuto stranu přetínají dva valy. Vnitřní, mírně do oblouku vedený val je dlouhý 42m. Na východní straně nevede až k okraji srázu, ale několik metrů před ním je porušen již neužívanou cestou. Na západní straně se mírně klesá a stáčí se k jihozápadu, až se ve svahu zcela vytrácí. V nejvyšším místě dosahuje 1,5m. Na vnější straně jej doprovází mělký příkop. Vnější val je vzdálený 25 - 28m od vnitřního valu a vede k němu rovnoběžně. Je dochován v délce 40m a v nejvyšším místě dosahuje výšky 1,2m. Na východní straně, jen 4m od jeho kraje se nachází pravoúhlý baštovitý útvar o rozměrech 10x7m. V západní části valu je situace poškozena cestou, ale situace napovídá, že se zde mohl nacházet obdobný baštovitý útvar. Nevýrazný mělký žlab sleduje vnější stranu valu s výjimkou míst s baštovitým útvarem. Podél hrany ostrohu na západní straně se mezi valy nachází valovitý nevýrazný útvar, který však může být i reliktem zaniklé cesty. Hrana terénu, viditelně upravená se nachází i dále k jihu podél západní strany vnitřní části opevnění. Plocha vymezená vnitřním valem dosahuje 0,16ha, plocha mezi valy 0,12ha.

Lokalita byla zkoumána pomocí detektoru kovů, povrchových sběrů, mikrovrypů, prosíváni vývratů. Lidské aktivity byly doloženy pro dobu bronzovou, dobu halštatskou, pro pozdněhradištní období, pro počínající vrcholný středověk a raný novověk. Vzhledem k podobě obou fortifikačních linií lze uvažovat o vnitřním valu, jako o pravěkém a o vnějším valu jako o raně novověkém. Situaci by měl objasnit plánovaný řez vnitřním valem v místě poškozeném stahováním dřeva z vnitřní plochy.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika