mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Litoměřice
Katastrální území: Vlastislav

GPS: 50°29'53.58"N; 13°57'11.86"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na Šancích

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 43054/5-2438

 Vlastislav

V severozápadní části obce Vlastislav se nalézá stejnojmenné raně středověké hradiště, známe z Kosmovy kroniky.

Trojúhelníkovitá ostrožna klesá k jihu až jihozápadu. Ze západní strany terén padá prudce do údolí říčky Modly. Z jihu a jihovýchodu je svah mírnější. Na severu a severovýchodě je ostrožna přístupná.

Hradiště dosahuje velikosti 3,2ha a bylo opevněno po celém obvodu. Lehce přístupnou severovýchodní stranu, kromě obvodového valu bránily ještě dvě vnitřní obrané linie. Vnitřní obloukovitý val je nejkratší a je již téměř rozorán. Vnitřní val se také dochoval pouze ve formě široké terénní vlny. Nejlépe viditelný je vnější val, který dosahuje výšky až 2m. Vnější hradba měla původní šířku 5m s čelní 86cm širokou kamennou plentou. Před ní byl vyhlouben 9m široký příkop. Obdobnou konstrukci měly i vnitřní linie opevnění. Příkopy před středním a vnitřním příkopem byly také 9m široké a měly hloubku až 2,5m. Ze dna čněly kůly. Hradby rozdělovaly vnitřní prostor na tři části o přibližných velikostech: vnější - 180x110m, střední - 60x120m a vnitřní 110x80m. Vnitřní část se prudce svažuje k jihozápadu.

Místo bylo výrazně osídleno v eneolitu, poté ve střední době bronzové (2 mohyly). Stavba opevnění začala v průběhu 9.století, podle novějších názorů spíše až v 10.století.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika