mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Voltuš

GPS: Akropole: 49°34'0.328"N, 13°46'38.302"E
Val na severu: 49°34'4.939"N, 13°46'37.951"E
brána od jihovýchodu: 49°33'54.952"N, 13°46'42.058"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Třemšín

-------------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 26079/2-2630Voltuš - Třemšín

Na vrcholu Třemšína se nacházejí zbytky zatím ne zcela jasně datovaného hradiště. Hradiště snad z pozdní doby bronzové či doby halštatské mohlo být využito i v době ranného středověku.

Opevněná plocha se skládala patrně ze tří částí, akropole v místech pozdějšího hradu a jeho předhradí a ze dvou předhradí hradiště, které se nacházely jihovýchodně a severně od akropole.

Hlavní opevnění se skládalo z kamenné hradby, která vedla po obvodu hlavní části hradiště a ze které se dodnes dochoval kamennitý val. V jižní části se k tomuto valu napojuje opevnění předhradí, které je opatřeno ulicovitou bránou. Kromě těchto dochovaných a jednoznačných částí opevnění se na ploše dochovalo množství kamenných zídek a valovovitých reliktů.

V severní části vnitřního hradiště na vrcholu skály byl ve středověku vybudován hrad, jehož výstavba značně poškodila starší situaci. Další stavební činnost, která nenávratně změnila tvář Třemšína pochází ze salmovských romantických úprav terénu v 18. a 19.století. Mnoho cestiček, teras a terénních úprav poškodilo jak starší hradiště, tak i pozůstatky středověkého hradu. Na místě jádra hradu byla roku 1888 postavena rozhledna, jejíž výstavba způsobila planýrku okolí.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika