mapa

Kraj: Jihomoravský
Okres: Znojmo
Katastrální území: Vranov nad Dyjí

GPS: hradní ostroh 48°53'33.742"N, 15°48'37.101"E
intravilíl městečka 48°53'40.321"N, 15°48'45.520"E

 


Kulturní památka (hrad)

Číslo rejstříku ÚSKP: 28917/7-6897

 

Národní kulturní památka (hrad)

Číslo rejstříku ÚSKP: 284Vranov nad Dyjí

Na skalní ostrožně nad pravým břehem Dyje stojí rozsáhlý hrad, přestavěný na zámek. Ostroh od severu vymezuje téměř kolmá skála k řece Dyji, na jižní a východní straně sráz spadá do údolí potoka, který se východně pod zámkem vlévá do Dyje. Jediná přístupná je východní strana. Kdy zde bylo postaveno první opevnění není jisté.

K roku 1100 je zmiňováno oppidum Wranow v Kosmově kronice, předpoklad, že zde stálo raně středověké hradiště, však zatím není s jistotou potvrzen. Minimálně na ploše předhradí nebyla objevena žádná keramika starší než ze 13.století. Vzhledem k tomu jak velkolepá byla stavba hradu a posléze zámku a jak výrazné bylo hradní opevnění nemohou být v terénu patrné žádné stopy případných starších opevňovacích prací. Z písemných údajů vyplývá, že pevnost ve 12.století sloužila jako opěrný bod proti Rakousům. Předpokládá se, že se jednalo o pohraniční přemyslovské hradiště.

Pod ostrohem, na druhém břehu, na ploše obtékané meandrem Dyje se rozkládá městečko Vranov. V jeho středu stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie, původně pozdně románský, snad už k konce 1.poloviny 13.století.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika