mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Katastrální území: Vraný

GPS: 50°19'41.25"N; 14°2'4.7"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Čertovka
V Neckách

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 21166/2-4092Vraný

Východně od obce Vraný se nalézá malá zhruba hektarová pískovcová ostrožna. Leží nad údolím Vranského potoka, který převyšuje o 20m.

Ostrožnu přetínala příčná fortifikace z přístupného severního směru. Obraná linie sestávala z palisády, před kterou byl vyhlouben příkop. Příkop vybíhal z menší rokle a jeho stavba tak byla jednodušší. Palisáda byla stavěna ve dvou stavebních fázích. Uprostřed opevnění stála vstupní brána.

Archeologickým výzkumem bylo prokázáno osídlení kultury řivnáčské ze středního eneolitu s palisádovým opevněním. Je doloženo i sporadické osídlení v době kultury se zvoncovitými poháry a pokročilé kultury únětické ve starší době bronzové (kůlové stavení).


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika