mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Vrbčany

GPS: 50°3'2.57"N; 14°59'37.23"E


Kulturní památka (kostel s valem)

Číslo rejstříku ÚSKP: 23801/2-881Vrbčany

Severovýchodně od středu obce Vrbčany, stojí na konci nízkého jazykovitého návrší kostel sv.Václava.

Kostel obklopuje okrouhlý val o výšce až 1,5m. Obklopuje plochu asi 50x60m. Doposud není datovaný.

Předpokládané raně středověké hradiště se rozléhalo na celém návrší. To probíhá od kostela na severovýchod a po zhruba 250m se napojuje na okolní terén. Ze západu a severu je ohraničeno srázem k říčce Výrovce a z jihu mírným svahem.

Nápadné jsou terénní úpravy hran, které jsou posledními stopami původních fortifikací, jde-li opravdu o pozůstatky opevnění. Hradby, vzhledem k ne úplně ideálním přírodním podmínkám, musely probíhat po celém obvodu. Celé opevnění mělo tvar nepravidelného obdelníku.

Archeologické nálezy z místa jsou i z doby bronzové a laténské. Původní románský kostel byl vybudován někdy kolem rozhraní 12. a 13.století.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika