mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Katastrální území: Všemyslice

GPS: 49°14'34.991"N, 14°22'57.340"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Kořenský vrch

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 36870/3-5272Všemyslice II

Na Kořenském vrchu, nad pravým břehem Vltavy, zhruba 1,5km od jejího soutoku s Lužnicí, se nachází nevýrazné zbytky prozatím nedatovaného opevnění.

Nevýrazné návrší převyšuje okolní terén jen o 10m, na jihu končí skalním srázem k Vltavě, kterou převyšuje o 107m. Z boků jej částečně vymezují drobné rokle, od severu a severozápadu je zcela přístupné. Nepravidelně lichoběžnou plochu o rozměrech 45x30m vymezuje mělký do oblouku vedený příkop, který je v některých částech patrný spíše jako terasa. V nejhlubším úseku dosahuje hloubky asi 0,6m a šířka nikde nepřesahuje 2m. Na východě vychází od drobné rokle v podobě terasy, poté podél severní strany nabývá podobu příkopu a na západní straně je narušen strouhou, zde je příkop nejhlubší, ale patrně pouze v důsledku pozdějších úprav terénu při hloubení strouhy. Vrcholová plošina je rovná pouze ve východní části, jinak je členitá, v horní části svahu, ještě poměrně vysoko nad příkopem lze pozorovat terasovitou úpravu terénu. V těsném západním sousedství se nachází mohutný val severojižního směru, který však nesouvisí s opevněním, stejně jako lesní příkopy na severozápad od opevnění.

Archeologicky byla lokalita zkoumána sondáží, která neodhalila žádnou kulturní vrstvu. Při sondáži a povrchových sběrech byly nalezeny nevýrazné kousky pravěké keramiky, obitý křemenný valoun, kamenná čepel a keramika 14. - 15.století.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika