mapa

Kraj: Jihomoravský
Okres: Znojmo
Katastrální území: Vysočany u Znojma

GPS: 48°57'39.850"N, 15°41'5.913"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Palliardiho hradisko / hradiště
Skalní brána

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 36558/7-6943Vysočany - Palliardiho hradiště

Na skalnatém ostrohu nad Koberovým mlýnem v meandru Želetavky se nachází pozůstatky archeologicky výrazně zkoumaného hradiště.

Plošina ostrohu se nad tokem zdvihá až o 40m a přístupná je pouze necelých 9m úzkou šíjí od západu. Šíje je přetnutá dvěma do skály vysekanými příkopy, které jsou od sebe vzdáleny asi 35m. Terén za vnitřním příkopem mírně stoupá a po 10m se na vrcholu nachází dva skalní výchozy, mezi nimiž vede vstup na samotnou plochu ostrohu. Skály tak vytvářejí jakousi bránu a lze předpokládat jejich využití pro obranné a strážní účely. Za skalní bránou se nachází zhruba 80m dlouhý a 15-30m široký prostor, který byl téměř z poloviny archeologicky prozkoumán.

Nálezy učiněné při dlouhotrvajícím výzkumu lze poskytli zásadní informace především pro jevišovskou kulturu pozdní doby kamenné, ale osídlení doložily i pro horákovskou kulturu pozdní doby halštatské a mladší dobu hradištní.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika