mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Katastrální území: Zlončice

GPS: 50°13'28.095"N, 14°21'25.002"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Nad hájem
Nad leženímZlončice

Na pravém břehu Vltavy, jižně od Zlončic se rozprostírá mohutný ostroh, na kterém kdysi stálo rozměrné hradiště.

Západní stranu celého ostrohu tvoří strmý sráz do údolí Vltavy, Severní a východní strany tvoří mírnější svah Zlončické rokle, kterou z části protéká malá, spíše občasná vodoteč. Na jihu se nachází šíje v nejužším místě široká 180m. Ostroh se ve střední části stáčí z severo-jižního směru k severozápadu. Drtivá většina plochy je zemědělsky obdělávána, pouze severozápadní cíp a partie na západní a jihozápadě straně jsou zalesněny náletovým porostem. Hradiště bylo identifikováno až počátkem současného století, nejprve na leteckých fotografiích a poté bylo ověřeno geofyzikálními metodami. Na leteckých fotografiích je celkem pět zřetelných linií, které přetínají ostroh, geofyzikálním měřením byla identifikována ještě vnitřní linie a také obvodové opevnění na východní straně. Severozápadní cíp ostrohu byl přetnutý celkem třemi příkopy. Nejmohutnější z nich je vnější a v severní části navazuje na drobnou rokli. Minimálně tato linie byla doprovázena vnitřním valem, který se jako jediný v terénu dochoval, ovšem na hranici viditelnosti. Dlouhodobé zemědělské využívání plochy opevnění z plochy prakticky setřelo. Další dvě paralelní linie probíhají v místech, kde je šíje nejužší a vnější linie přetíná ostroh nedaleko míst, kde se celý masiv napojuje na okolní terén.

Celková ohrazená plocha přesahuje 12ha, plocha předpokládané akropole (plocha k nejmohutnější linii opevnění) dosahuje 5,4ha. Zajímavé je, že linie opevnění mají stále svůj obraz v parcelních hranicích.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika