Zlončice

Na pravém břehu Vltavy, jižně od Zlončic se rozprostírá mohutný ostroh, na kterém kdysi stálo rozměrné hradiště.

Západní stranu celého ostrohu tvoří strmý sráz do údolí Vltavy, Severní a východní strany tvoří mírnější svah Zlončické rokle, kterou z části protéká malá, spíše občasná vodoteč. Na jihu se nachází šíje v nejužším místě široká 180m. Ostroh se ve střední části stáčí z severo-jižního směru k severozápadu. Drtivá většina plochy je zemědělsky obdělávána, pouze severozápadní cíp a partie na západní a jihozápadě straně jsou zalesněny náletovým porostem. Hradiště bylo identifikováno až počátkem současného století, nejprve na leteckých fotografiích a poté bylo ověřeno geofyzikálními metodami. Na leteckých fotografiích je celkem pět zřetelných linií, které přetínají ostroh, geofyzikálním měřením byla identifikována ještě vnitřní linie a také obvodové opevnění na východní straně. Severozápadní cíp ostrohu byl přetnutý celkem třemi příkopy. Nejmohutnější z nich je vnější a v severní části navazuje na drobnou rokli. Minimálně tato linie byla doprovázena vnitřním valem, který se jako jediný v terénu dochoval, ovšem na hranici viditelnosti. Dlouhodobé zemědělské využívání plochy opevnění z plochy prakticky setřelo. Další dvě paralelní linie probíhají v místech, kde je šíje nejužší a vnější linie přetíná ostroh nedaleko míst, kde se celý masiv napojuje na okolní terén.

Celková ohrazená plocha přesahuje 12ha, plocha předpokládané akropole (plocha k nejmohutnější linii opevnění) dosahuje 5,4ha. Zajímavé je, že linie opevnění mají stále svůj obraz v parcelních hranicích.

mapa  

Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Katastrální území: Zlončice

GPS: 50°13'28.095"N, 14°21'25.002"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Nad hájem
Nad ležením


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika