mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Katastrální území: Žalov

GPS: Akropole 50°10'10.09"N; 14°22'28.34"E
Předhradí 50°10'6.37"N; 14°22'16.27"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Levý Hradec
Na Hradci
Na Skalce

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 11750/2-2365

 

Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 140Žalov - Levý Hradec

Severozápadně od Roztok, v severní části obce Žalov, se nachází hradiště známé pod historickým názvem Levý Hradec.

Zaujalo rozsáhlou ostrožnu nad levým břehem Vltavy. Ostrožnu přetíná rokle Ve Vikouši, která byla využita na oddělení akropole a předhradí. Východní akropole je ohraničena na severu strmými skálami nad Vltavou, kterou převyšuje až o 60m. Z východu a jihu padá terén do údolí Žalovského potoka, který se severovýchodně pod akropolí vlévá do Vltavy. Západní stranu akropole vymezuje rokle Ve Vikouši, která ji přetíná od Vltavy skoro až k místu, kde již terén strmě klesá do údolí Žalovského potoka.

Vnitřní hradiště zaujímá plochu 3,6ha a možná bylo opevněno palisádou s příkopem již v eneolitu. Jisté jsou už dvě fáze opevnění z mladší doby bronzové, kultury knovízské. Většina dnešní dochované situace, ale náleží ranému středověku a to 9. - 11.století. Celoobvodová hradba dřevohlinité konstrukce měla čelní kamennou zeď. Byla 750m dlouhá. Stavba slovanského opevnění měla dvě fáze. Na přístupné západní a jihozápadní straně byla starší fáze hradby doplněna příkopem a palisádou.

Za roklí se ostrožna stáčí k jihu a tam stálo první předhradí. Jeho plocha dosahuje 2,8ha a bylo opevněno také po celém obvodu. Fortifikace předhradí pochází výhradně z raného středověku a dosahuje délky 720m. I zde je archeologicky dokázané přestavování hradby. Přístupná strana byla doplněna až 12m širokým a 3m hlubokým příkopem. Hradba za ním dosahovala šířky až 9,5m a hypotetické výšky 6m. Hlavní klešťovitá brána byla doplněna středním tělesem.

V nedávné době bylo objeveno ještě další předhradí navazující na první předhradí. Jeho plocha je dnes z velké části zastavěna.

Levý Hradec byl tedy, i díky svému opevnění, významným hradištěm. Na konci 9.století tu vyrostl první křesťanský kostel v Čechách. V 11.století jeho význam klesá a v 2.polovině 11.století hradiště zaniká.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika