mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Ždánice u Kouřimi

GPS: Akropole 49°58'10.62"N; 14°56'44.81"E
Zachované valy 49°58'4.85"N; 14°56'32.34"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na Hradišťanech
V Šancích
Na Šancích
Za Lesy

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 33563/2-909Ždánice

Západně od Ždánic a východně od Oleška při silnici se nachází ostrožnovitý výběžek s pozůstatky hradiště.

Ostroh má tvar nepravidelného obdélníku o celkové výměře zhruba 10ha. Výběžek je přístupný z východního směru úzkou šíjí. Vzhledem k tomu, že zbylé strany nejsou od přírody příliš dobře chráněny, musela být fortifikace postavena po celém obvodu.

Podle starších zpráv vedl po obvodě zdvojený val s příkopem. Dodnes se dochovalo jen na části jižní a jihozápadní straně. Zde vede dvojitý val lesem po vrstevnici a stáčí se podle konfigurace terénu. Zbytek obvodu byl poškozen. Východní strana utrpěla při výstavbě silnice, která přeťala plochu hradiště a poté serpentinami klesá východním svahem. Opevnění bylo sesuto do příkopu a dnes se z něj dochovala 3m vysoká mez. Severní a severozápadní strana utrpěla při výstavbě současné silnice. Podobně utrpělo i příčné opevnění na západní straně, kterou poškodili obě silnice. V jihovýchodní ploše byl navíc postaven památník obětem 2.světové války s malým arboretem. Stopy západního příčného opevnění byly zachyceny při geofyzikálním měřením.

Zařazení hradiště do raného středověku je pravděpodobné, ne však zcela jisté. Při rozvážení valů při stavbě dnes používané silnice byla nalezena raně středověká keramika z 9. - 10.století.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika