mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Jičín
Katastrální území: Železnice

GPS: 50°28'18.82"N, 15°22'50.868"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Příkopy
Na Valech
Na Zámkách
Na TvrziŽeleznice II

Jihozápadní část města Železnice byla postavena na místě původního slovanského hradiště.

Nejspíše trojdílné hradiště zaujalo ostrožnu směrovanou ze severozápadu na jihovýchod. Západní okraj ostrožny převyšuje louky zaplavované Doubravským potokem až o 20m. Z jihu je ostrožna vymezena údolím potoka Ploužnice. Celá původní fortifikace je zastavěna městečkem a nevýrazné zbytky opevnění jsou jen sem tam viditelné.

Nepříliš zřetelný příkop a val (do 1m výšky) je zachován mezi terasami na západě. V zahradách domů ho lze přerušovaný sledovat v délce 260m. Severozápadní úsek má podobu téměř sneseného valu na okraji strmého svahu. Severní část vymezuje cesta podél novověké tvrze. Východní obvod hradiště je zachován v podobě mohutné terénní vlny, která vznikla postupným rozvážením valu a zasypáním příkopu. Dosahuje šíře až 50m. Mezi domy a na zahradách lze pozorovat terénní pozůstatky rozvezených valů u ulice Palackého. Hradiště bylo patrně trojdílné. Severní část měla velikost 1,8ha. Obdélníková střední část 2,4ha. Vnitřní areál měl rozlohu necelého 1ha má dochované torzo hradby o délce 30m a poté pokračuje zahradami, kde dosahuje šíře až 5m a výšky do 1m. Celková plocha je tedy zhruba 5,2ha.

Hradiště bylo založeno patrně v 10.století a osídlení poté přešlo plynule až do založení města ve vrcholném středověku.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika