mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Žerčice

GPS: Akropole? 50°22'25.343"N, 15°2'3.451"E
vnější val? 50°22'28.695"N, 15°2'0.846"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

U Kostela
ŽerčiněvesŽerčice

V nejvyšším místě obce Žerčice, v okolí kostela a na ploše severně od něj se možná rozkládalo hradiště.

Návrší v místech domnělé akropole má zhruba oválný obrys o rozměrech 120x100m. Zde by se nacházela akropole, jejíž plocha je dnes vymezena ohradní zdí kostela. Zeď stojí na hraně terasy a terasovitá úprava je viditelná na jižní a východní straně. Vnitřní plocha je zastavěna kostelem, okolo kterého se nacházel hřbitov. Severní část domnělé akropole je zčásti zastavěná a zčásti se na ní staví.

Domnělé předhradí se nachází na severozápadní straně. Jihozápadní plocha předhradí je zcela přestavěna, což změnilo i terénní konfiguraci, dříve zde terén poměrně prudce klesal. Zbytek předhradí je zachován podstatně lépe, většinu plochy zabírá ovocný sad. Vnější opevnění předhradí snad probíhalo zhruba po dnešní parcelní hranici. Před předhradím terén severozápadním směrem mírně stoupá.

Z plochy pochází nálezy v podobě raně až vrcholně středověké keramiky, kachlů a dlaždic?. V písemných pramenech je zaznamenáno založení biskupského dvorce v roce 1070. Lokalita tak může být ohrazeným dvorcem, hradištěm anebo se jen jedná o lokalitu, která shodou okolností připomíná pozůstatek dávného opevnění.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika